payot1

Atelier de Beauté

Kosmetika Payot, Biostimulační laser, Ultrazvuková špachtle, Masáže, Depilace, Pedikúra

Masáže   |   Speciální masáže

Speciální masáže

Popisy speciálních masáží naleznete v jednotlivých podstránkách.

Další služby, které je možné využít

WELLNESS KOUÄŒINK

Od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu

Jedná se o vyváženou kombinaci programů a služeb vedoucí k zlepšení fyzického a psychického zdraví klienta. Filosofií je maximalizovat potenciál každého z nás, aktivovat proces uvědomění svých možností, cílů a zvolit správná rozhodnutí pro spokojenější a vyrovnanější život.

Jak to vypadá - Jedná se o individuální setkání, v němž se kombinuje: koučovací přístup a doprovázení při práci s tělem, za účelem podpory při změnách životního stylu, vedoucí k větší vnitřní stabilitě, kráse a zdraví.

Co znamená WELLNESS – Harmonie těla, duše a mysli. Označení programů a služeb, které vedou k celkovému důrazu na kvalitní prožívání našeho života, plný zdraví a psychické pohody.

Co znamená KOUČOVACÍ PŘÍSTUP - je to nový přístup k lidem a k sobě samému. Při kvalitně provedeném koučovacím přístupu, se daří podporovat v člověku jeho sebevědomí, sebedůvěru a vztahu k sobě. Tím se mění i jeho vztah k druhým. Místo potřeby „doprovázeného“ obohacovat či prosazovat své ego, klade se při setkání s klientem důraz na prostor a podporu pro vyslyšení potřeb klienta.

Přínos:

  • Navázání kontaktu s vlastním tÄ›lem, zlepÅ¡ení jeho vnímání a sebe-pÅ™ijetí
  • Podporu v procesech zmÄ›ny životního stylu a nových návyků, v nalezení vhodného vnitÅ™ního řádu vedoucí k vÄ›tší harmonii
  • PorozumÄ›ní systému psychosomatiky
  • Nalezení nových zdrojů energie a chuti do života

Kdo tento program využívá:

  • Ti, kteří touží po sladÄ›ní svých osobních a profesních rolí
  • Ti, kteří si potÅ™ebují nabrat sílu a zvýšit hladinu energii pro své role,či pro zmÄ›nu
  • Ti, kteří nejsou v kontaktu se svým tÄ›lem a více pracují se svou myslí
  • Ti, kteří se chtÄ›jí cítit lépe ve svém tÄ›le

Rozsah služby: Délka jednoho setkání: 1,5 hod

masaze.png